Didactisch comfort
voor de leerkracht

Comfortabel lesgeven is van groot belang. Bij het uitdenken, ontwikkelen of verfijnen van lesmethodes denken wij niet alleen aan de leerlingen en hun vaardigheden. We willen New Ace en New Strike ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

Centraal in de handleiding staat het leerwerkboek mét oplossingen. In de marges vind je:

 • de lesfases met concreet lesdoel
 • didactische suggesties
 • talensensibilisering
 • differentiatietips 
 • culturele achtergrondinformatie 
 • luisterscripts
 • overzicht materiaal op Pelckmans Portaal met een toelichting over hoe en wanneer je het inzet

Handleiding

uit: New Strike 1.2 Handleiding

Didactische posters 

 • English around the world
 • The British Isles
 • The USA and Canada
 • Classroom English
 • The alphabet

uit: New Ace/New Strike 1.1 en 1.2 Posters