Leren leren met
New Ace en New  Strike

Alle bouwstenen voor de eindopdracht vinden de leerlingen terug in de groene bladzijden.

  • Woordenschat wordt aangeboden in verschillende contexten: via themavelden, in collocations, met tekeningen en voorbeeldzinnen.
  • De grammatica nodig voor de eindopdracht wordt verzameld in studeerkaders.
  • Let’s practise: eenvoudige en geïntegreerde oefeningen op de woordenschat, de functional language en de grammatica van de unit.

Op Pelckmans portaal vinden leerlingen een woordentrainer, mini­dialogen en remediëringsoefeningen grammatica op drie niveaus. Jij ziet welke oefeningen leerlingen gemaakt hebben en met welk resultaat via het leerlingvolgsysteem.

uit: New Strike 1.2

Ace your tests en Strike gold: een zelftest kennis én vaardigheden ter voorbereiding van toetsen en proefwerken. 

New Ace: meer uitdaging

  • Vocabulary met extra woorden.
  • Let’s practise: basisoefeningen met extra remediëringsparcours op Pelckmans Portaal.
  • Ace your tests: zelftest kennis en vaardigheden vanuit nieuwe context.

New Strike: meer ondersteuning

  • Vocabulary met basiswoordenschat.
  • Let’s practise: gedifferentieerd remediërings­parcours in het boek.
  • Strike gold: zelftest kennis en vaardigheden gekoppeld aan vertrouwd tekstmateriaal.